Rok za usvajanje finansijskog plana indirektnih korisnika budžeta Republike za 2024. godinu


Svi indirektni korisnici budžeta Republike Srbije treba svoje finansijske planove za 2024. godinu sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine da usvoje najdalje do 13. decembra 2024. godine, odnosno 45 dana od dana usvajanja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.