Projektovana inflacija za 2024. godinu i naredne dve fiskalne godine


Prema Revidiranoj fiskalnoj strategiji za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu predviđa se inflacija, za 2024. godinu – 4,9%, za 2025. godinu – 3,5% i za 2026. godinu – 3%.