Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 573.470 dinara, primena od 1.1.2024. godine