Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 40.143 dinara, primena od 1.1.2024. godine