Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji od 1.000,00 dinara


Poslednjom izmenom i dopunom člana 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS”, broj 98/2007 (prečišćen tekst), 84/2014, 84/2015, 74/2021 i 119/2023)  koja se primenjuje od 6.1. 2024. godine uređeno je da se državnom službeniku i namešteniku isplaćuje dnevnica za službeno putovanje u zemlji u iznosu od 1.000 dinara, a ne 150 dinara, kako je bilo pre izmene.