Aktuelnosti


 • Nova konta za „tržišne“ prihode indirektnih korisnika nivoa gradova i opština i za ustanove iz delatnosti kulture

  Poslednjim dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 i 118/2023) koje stupaju na snagu 1. januara 2024. godine, u Prilogu  2 – Kontni plan, u Klasi 700000…

  Čitaj dalje


 • Elementi obeležja za identifikaciju obveznika u pozivu na broj odobrenja kod modela 97 od 1.1.2024. godine

  Poslednjim izmenama i dopunama čl. 11. i 12. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (dr. propis), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023 i 118/2023) koje stupaju na snagu 1.…

  Čitaj dalje


 • Struktura elementa poziv na broj odobrenja

  Poslednjim izmenama i dopunama čl. 22. i 23 a) Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (dr. propis), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023 i 118/2023) koje stupaju na snagu…

  Čitaj dalje